Tato webová stránka už není k dispozici. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se Vaší léčby RS, se prosím obraťte na Vašeho lékaře.